PARTERAPI

I et parforhold er vi ofte hver vores personlighedstype. At være to forskellige personlighedstyper har den fordel, at det er spændende og inspirerende at være sammen, men det kan også være udfordrende og føre til slid på parforholdet. Sliddet handler om,  at vi i forskelligheden kan komme til at udfordre hinandens tålegrænser og med tiden ønske at lave hinanden om.

God kommunikation, godt samarbejde og et respektfuldt arbejde med kærligheden til hinanden med plads til, at vi bevarer os selv som individer, det vil sige, at vi bevarer vores integritet og individualitet, er vigtige nøgler til det langvarige parforhold.

I parterapi gives der redskaber til de udfordringer, I står i – i den livssituation, I er i lige nu. Forløbet vil være både opklarende og fremadrettet i forhold til at komme tættere på forståelsen af jer selv og hinanden.

Er man blevet skilt, kan det være nødvendigt at gå i terapi for at finde ud af at komme videre på den bedste måde. Har man børn, kan det være meget givende at bearbejde, hvordan man takler ikke længere at være et par, men derimod fortsætter som fælles forældre som en tryg base for sine børn.