Du kan få hjælp til

Stress

 • At navigere i din livsudfordring
 • Klarhed omkring din situation – hvorfor opstår den?
 • At identificere mønstre
 • Nye effektive strategier
 • Evidensbaserede redskaber til balance
 • Fremadrettet at agere bæredygtigt i dit liv

Angst

 • At forstå din angst
 • At arbejde med din angst
 • At kunne gøre det, du gerne vil
 • At styre selv i stedet for, at angsten “bestemmer”
 • Glæde og frihed

Depression

 • At forstå depression
 • At navigere i de følelsesregulerende systemer
 • At arbejde med dybereliggende årsager til din tristhed
 • Strategier og meningsfuldhed i hverdagen
 • Fornyet energi og glæde

Parforhold og andre nære relationer

 • At identificere mønstre
 • At få klarhed over længsler og behov
 • Forstå kærlighedssprog
 • At få blik for skyggesider og styrker
 • At arbejde med svære følelser f.eks. jalousi
 • Den gode kommunikation
 • At fortsætte som fælles forældre for jeres børn, hvis I er blevet skilt

Personlig udvikling

 • At tage hånd om følelsesmæssige udfordringer
 • Øget forståelse af dig selv og andre
 • Konkrete redskaber til uforløste problematikker
 • At styrke dit selvværd
 • At nå frem til det, du ønsker
 • Mere ro
 • Større overskud og glæde

Sorg og krise

 • At kende og forstå din sorg og krise
 • At få sat ord på sorgen og krisen
 • At genvinde overblik
 • At komme tilbage til dig selv
 • Fornyet energi
 • At genfinde håb og mening

Traumer

 • Nænsom kontakt med traumet i dit tempo
 • At gå fra stivnethed til bevægelse
 • At heale traumet
 • Forbundethed med dig selv
 • At genfinde tryghed, ro, energi og glæde

Coaching og supervision

 • Fastlåste situationer i dit privat- eller arbejdsliv
 • Overblik
 • Dybere forståelse
 • Konkrete redskaber til din proces
 • Implementering af strategier til mental og fysisk sundhed