Hvorfor vælge psykoterapi?

Hvis du står med udfordringer, du ikke længere har ressourcer til at løse alene, kan du søge hjælp hos en psykoterapeut. I psykoterapi identificeres og behandles de udfordringer, du ønsker hjælp til.

I psykoterapi hos mig finder du høj faglighed og en holistisk tilgang. Jeg er åben, ærlig og ufordømmende. Jeg har erfaring med mange typer problemstillinger og har siden 2015 haft et stort antal mennesker i terapi.

Jeg er uddannet i og tilbyder forskellige terapiformer og metoder. Terapien og metoderne tilpasses dit behov, hvilket øger udbyttet af sessionerne.

Du vil i et trygt samtalerum få brugbare redskaber og mulighed for at arbejde godt og effektivt med dig selv både i terapisessionerne og imellem disse.

Psykoterapiens gevinst

Et terapiforløb er et bevidsthedsløft, som giver:

  • Indsigt
  • Muligheder
  • Frihed

Du lærer dig selv bedre at kende, og du vil opleve forbundethed med dig selv – for mange er denne forbundethed en ny og meget givende personlig udvikling. Jeg hører ofte mine klienter udbryde: “Alle burde gå i terapi”.