STRESS, ANGST OG DEPRESSION

Stress er en naturlig tilstand, som kortvarigt ikke skader. Længerevarende stress er til gengæld belastende, fordi hele organismen er aktiveret i et yderst effektivt kamp- flugtsystem, hvilket over tid påvirker både krop og psyke. Psykisk kan stress lede til angst og depression.

De ubehagelige stress-symptomer er kroppens måde at give en vigtig besked på:

Det er tid til mere balance!”

Symptomer på stress kan være:

  • En følelse af sårbarhed og ked-af-det-hed
  • Mindre lyst til at være social, end man plejer
  • Angst
  • Vrede
  • Manglende evne til at fokusere
  • Søvnproblemer
  • Hovedpine
  • Hukommelsesbesvær
  • Øget svedtendens
  • Forstyrret spisemønster med manglende appetit eller overspisning

Er man stresset på en sådan måde, at man er kommet ud af balance, kan det være en udfordring at finde det rette spor. Dette skyldes, at mønstre styrer vores tankebaner og adfærd. Terapi er en mulighed i forhold til at opdage mønstre, og samtidig arbejdes der med effektive redskaber, som gør det muligt at træffe hensigstmæssige valg, så man kan navigere godt og bevidst i forhold til livets betingelser. Nye givende mønstre kan træde i kraft, så man i stedet for at bruge en kolossal mængde kraftanstrengelser har klarhed. Denne klarhed er god og sund styring, som leder til ægte kontrol!

Angst er ligesom stress en naturlig tilstand, men man skal være opmærksom, hvis angsten er i aktion med uhensigtsmæssig kamp, flugt eller frys, hvoraf frys fører os ind i en form for nedlukning.

Angst er en særdeles ubehagelig følelse af fare på færde, som leder til indre uro eller panik. I nogle tilfælde er angsten rettet mod noget bestemt – så ved man, hvad man er bange for. I andre tilfælde er angsten difus og retter sig ikke imod noget bestemt – så ved man ikke, hvad man er bange for. Angsten er i sig selv ikke farlig, selvom den føles sådan. Til gengæld kan det, angsten leder til, være farligt for eksempel isolation og depression. I grundtræk kan man definere problematisk angst som en ressourcekrævende tilstand, og angst forhindrer, at man gør det, man gerne vil.

OCD (Obsessiv Compulsive Disorder)  ligger indenfor angstspekteret. De fleste mennesker har en lille smule OCD, men har man OCD i udstrakt grad, er hverdagen præget af  lidelsesfulde tanker og/eller tvangshandlinger, som overbelaster, og som kan lede til en stærk følelse af at være ked af det.

Man kan arbejde med angst i terapi, hvilket typisk opleves som en frisættende proces!

Depression kan komme snigende eller komme næsten som et lyn fra en klar himmel. Symptomerne på depression varierer, er mange og rammer både tanker, følelser, krop og adfærd. Depression nedsætter livskvaliteten og er en belastende og alvorlig tilstand, som det er vigtigt både at forebygge, erkende og behandle.

Depression kan ramme både voksne, børn og unge. Depression er kendetegnet ved tristheds- og håbløshedsfølelse. Vinterdepression er kendetegnet ved træthed, og at man er energiforladt den mørke del af året.